Farm for Your Life | Markt+Tecknik

Je gemeenschap werd verwoest door een zware storm die een apocalyps veroorzaakte en de levende doden ontketende. Samen met de andere overlevenden is het jouw taak om weer op te bouwen en ervoor te zorgen dat een duurzaam leven toch verzekerd kan blijven. Cultiveer je boerderij en beheer je restaurant om eten te bieden en om te gaan met alle zombies.
EAN: 0794712144243
artikelnummer: 
platform: Markt+Tecknik, PlayStation 5

Prijs: 28.00  (klik hier voor meer informatie